Изписване на знак "+" пред изведена процентна стойност?

0 одобрения 0 неодобрения
попитан 2019 април 3 в Excel от stensul ученик (30 точки)
Здравейте,

може ли да ми кажете възможно ли е в Ексел когато стойностнна в дадена клетка превиши определена граница пред самото число да се изпише и знак "+"?

Пример: Дадена клетка е форматирана да показва стойности като проценти. Може ли след като стойността в тази клетка превиши "100%" пред числото да се изпише и знак "+"?

1 отговор

0 одобрения 0 неодобрения
отговорени 2019 юни 17 от mitrata начинаещ (22 точки)
Да, възможно е:)

1. Избираш клетката, която желаеш да бъде форматирана по определен начин.

2. Избираш Форматиране с условие (Conditional Formatting).

3. Избираш Ново правило (New Rule)

4. Избираш второто в списъка - форматиране на клетката само по съдържанието и (Format only cells that contains)

5. Стойността на клетката (Cell value) по-голяма от (greater than) 0.99 -> Форматиране (Format) ->

В Шрифт (Font), Граница на клетка (Border) и Запълване на клетка (Fill) натискаш как искаш да ти изглежда клетката.

В численото форматиране (Number) избираш Персонализирано форматиране (Custom formatting) и записваш следният ред в Тип (Type)

+0%; 0%; -0%

Ако разделителя ти е запетая "," записваш +0%, 0%, -0%

Би трябвало да се получи - пробваш във форматиранта клетка няколко стойности - 99%, 100%, 101%
Добре дошли в българския форум за Ексел и Майкрософт офис! Тук можете да питате хора със знания и опит, както и да споделите знанията и опита си с другите.
...